Kremace - s obřadem v kostele

Pozůstalí mají výhradní právo na vlastní výběr pohřební služby. V případě, že byla policií, personálem zdravotního či sociálního zařízení, nejste povinni tento výběr akceptovat. Záleží výhradně na Vás, kterou pohřební službu si v tíživé situaci zvolíte.