Potřebné věci k objednání pohřbu a nároky pozůstalých

I. Občanský průkaz objednavatele pohřbu.

II. Občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici).

III. List o prohlídce zemřelého (je-li k dispozici).

IV. Oblečení pro zemřelého.

V. Při úmrtí rodinného příslušníka se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Dva dny při úmrtí manželky/manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu. Jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manželky/manžela, jako i manžela/manželky, dítěte nebo manželky/manžela sourozence zaměstnance a na další den, pokud zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

VI. Dále je poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy či platu po dobu nezbytně nutnou, ale nejvýše jeden den k účasti na pohřbu prarodiče či vnuka zaměstnance nebo prarodiče manželky/manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí ve společné domácnosti a na další den, pokud zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

VII. Rovněž je poskytnut den volna na vyřízení pohřbu pro objednavatele pohřbu.

Omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu v kancelářích a v případě nutnosti i před obřadem či po jeho skončení.