Úmrtí doma

I. Přivolejte lékaře (linka 155), který vystaví list o prohlídce zemřelého.

II. Telefonicky kontaktujte naší pohřební službu na čísle 607 827 684.

III. V případě, že lékař nenařídí pitvu, převezeme zesnulou/zesnulého do chladícího zařízení.

IV. Připravte doklady pro pohřební službu od prohlížejícího lékaře a šaty pro zesnulou osobu.

Úmrtí ve zdravotnickém, sociálním zařízení či na jiném místě mimo domov

I. O úmrtí Vás bude informovat personál daného zařízení či jiné pověřené osoby.

II. V případě, že není k dispozici chladící zařízení, je zesnulý převezen do chladícího zařízení pohřební službou, avšak to pro Vás není v žádném případě zavazující. Samotný výběr pohřební služby, která bude zajišťovat kompletní pohřeb a náležitosti s ním spojené, je výhradně na Vás.

III. V případě zájmu o naší pohřební službu nás můžete kdykoliv kontaktovat telefonicky nebo navštivte jakoukoliv z našich poboček (Pelhřimov, Pacov).

IV. Oděv, který jste vybrali pro zesnulou/zesnulého, předejte při objednávání pohřbu. Není již nutná osobní návštěva patologie či zdravotnického zařízení.

Potřebné věci k objednání pohřbu a nároky pozůstalých

I. Občanský průkaz objednavatele pohřbu.

II. Občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici).

III. List o prohlídce zemřelého (je-li k dispozici).

IV. Oblečení pro zemřelého.

V. Při úmrtí rodinného příslušníka se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Dva dny při úmrtí manželky/manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu. Jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manželky/manžela, jako i manžela/manželky, dítěte nebo manželky/manžela sourozence zaměstnance a na další den, pokud zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

VI. Dále je poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy či platu po dobu nezbytně nutnou, ale nejvýše jeden den k účasti na pohřbu prarodiče či vnuka zaměstnance nebo prarodiče manželky/manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí ve společné domácnosti a na další den, pokud zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

VII. Rovněž je poskytnut den volna na vyřízení pohřbu pro objednavatele pohřbu.


Omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu v kancelářích a v případě nutnosti i před obřadem či po jeho skončení.

Sjednání pohřbu na jedné z našich poboček

I. Ochotně Vám poradíme se způsobem a místem rozloučení.

II. Vyberete si z nabídky rakví či uren.

III. Zařídíme květinovou vazbu, živou hudbu (kapela, varhaník atd.).

IV. Vytvoříme dle Vašich požadavků parte, které Vám na místě vytiskneme.

V. Zařídíme za Vás podklady pro vystavení úmrtního listu.

about-banner

Kontaktní údaje

 • Hruškové Dvory 54, 586 01 Jihlava
 • Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
 • Nám. Svobody 82, 393 01 Pacov (ve dvoře pod Švadlenkou)
 • Přibyslav (na číslech nepřetržité služby)
 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200
 • pohrebnisluzbakrajevysocina@seznam.cz

Volejte kdykoliv

 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200