Co po pohřbu následuje

I. Úmrtní list je zpravidla matrikou v místě úmrtí (nikoliv v místě bydliště) vystaven do třiceti dnů a je obvykle odeslán objednavateli pohřbu doporučeně poštou.

II. Notáře určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do dvou měsíců.

III. Urnu si je možné vyzvednout v jedné z kanceláří dva až tři týdny po pohřbu. O této skutečnosti budete informováni.

IV. Zajišťujeme rovněž uložení urny do hrobu, kolumbária stejně jako rozptyl popela.

V. V našich kancelářích je možné zakoupit obaly na urny (kovové, nerezové, hliníkové či měděné). Více viz Prodej hřbitovních doplňků.

about-banner

Kontaktní údaje

 • Hruškové Dvory 54, 586 01 Jihlava
 • Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
 • Nám. Svobody 82, 393 01 Pacov (ve dvoře pod Švadlenkou)
 • Přibyslav (na číslech nepřetržité služby)
 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200
 • pohrebnisluzbakrajevysocina@seznam.cz

Volejte kdykoliv

 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200